Zvoncare


Pantalone koje su se od kolena na dole širile, što više to bolje. Čiste sedamdesete.

  • Nebojša Paraušić