Živčani napadi

Arhiv: sabh.hr

Arhiv: sabh.hr

Bili su u modi 1945, a izvodili su se tako što bi se onaj ko je na igranci želeo da na sebe skrene pažnju i stekne naklonost devojaka, izvrnuo na patos, počeo da se koprca i viče: “Napred drugovi! Na bunker! Bombe bacaj! Za mnom! Ura!” A onda jedan od onih koji ga drže dok se on otima zakači svoj mali prst za njegov i viče: “Halo veza, halo veza, prekini paljbu!”

  • Bata Simić