Zdenka sir

Topljeni sir za mazanje u okruglim kutijama, u kojima se nalazilo po šest trokutastih sireva, neki su ih zvali kockom. Svaki trokutić je, koliko se sjećam, jedva bio dovoljan da se premaže kriška kruha i obično se kupovao samo kad se ide na izlete, na more i sl. Tvornica sira se nalazi u Velikim Zdencima pokraj Daruvara (Staročeško pivo), a postoje i Mali Zdenci, pa bi na pitanje “Od kuda si?” stanovnik Malih Zdenaca u pravilu odgovarao: “Iz Zdenaca.” Naravno, stanovnik Velikih Zdenaca na isto pitanje odgovara: “Iz VELIKIH Zdenaca”.

  • Zlatko Kurić