Zatvoreni partijski sastanak

Jedan od poslednjih recidiva iz perioda ilegalnog partijskog života. Forma sastajanja članova Partije kroz koju se Partija vraćala svojim korenima i sebi samoj. Zato su se uoči i za vreme zatvorenog partijskog sastanka komunisti osećali kud i kamo drugačije i važnije nego na običnom partijskom sastanku. Na zatvorenim sastancima članovima je obično saopštavana važna odluka najvišeg partijskog organa koju su oni imali da prime k znanju i sakriju u dubinu duše. To su najčešće bile informacije o delovanju neprijatelja koje on nikako nije smeo da sazna. Stoga je članovima Partije nalagana permanentna budnost.

  • Živoslav Miloradović