Vrbovanje đaka da stupe u Partiju

Arhiv: Zoran Stošić

To je trebala biti čast; u praksi, to je značilo da se mora prisustvovati sastancima lokalnog ogranka, koji su bili dosadni, jer se nikad nije ništa dešavalo na njima. Ako ti je neko drug, glasaš za njega, i obratno.

  • Dušan Matić