Udarnička značka

Vlada Divljan na plakatu Branka Gavrića za Omladinske radne akcije 1981. / Diploma za požrtvovan rad i zalaganje, razvijanje drugarskih odnosa u brigadnom i naseljskom kolektivu. ORA Sava, 1975.

Vlada Divljan na plakatu Branka Gavrića za Omladinske radne akcije 1981. / Diploma za požrtvovan rad i zalaganje, razvijanje drugarskih odnosa u brigadnom i naseljskom kolektivu. ORA Sava, 1975.

Na radnim akcijama je najvažnije bilo koliko je puta akcijaš sa zemljom u kolicima prošao pored evidentičarke, makar kolica bila i poluprazna. Akcijaši sa najvećim brojem prolazaka dobivali su udarničke značke.

  • Bata Simić