TOZD, SOZD

Novi zakon o delu, sprejet v začetku 1980-ih, je uvajal cel kup novih kratic, ki se med delovnim ljudstvom nikoli niso zares prijele (četudi so jih morali uporabljati) in jih je večina izgovarjala s prizvokom poroga. O tem priča tudi nov pomen kratice TOZD (temeljna organizacija združenega dela), ki si ga je izmislil kak drzen šaljivec: tovariš, oprostite, zastonj delate.

  • Agata Tomažič