Točno vrijeme — 095

Ako biste 1970-ih godina okrenuli telefonski broj 095, čuli bi glas koji je izgovarao “sada je… sati… minuta i… sekundi (klik)”. Glas je pripadao slavnoj, pokojnoj Gordani Bonetti. 1980-ih, novi glas službe u SR Hrvatskoj bila je Željka Fattorini-Žeža.

  • Đorđe Matić