Titovi govori

Iz jednog od Titovih govora: “Nas danas napadaju što smo primili ovu američku pšenicu. A ja tvrdim da je ona bolja od one sovjetske koju uopšte nismo dobili.” Iz još jednog Titovog govora: “Mi danas imamo ono što mnogi nemaju. Mnogi imaju ono što mi nemamo. Ali to nije važno!”

  • Mića Marković

Tito o šolskem uspehu: “Prvič: vaša naloga je, da se učite. Le kdor se uči, bo kaj znal. In kdor zna, bo lahko koristil domovini. Drugič: Naučiti se morate ljubiti svojo domovino. Domovina je prelivala kri za svobodo. Tretjič: Postati morate takšni, kakršni so bili vaši tovariši mladinci med bojem.”

  • Blaž Lenarčič

Zanimljivo je da je jedini Titov govor kojeg se danas mnogi “sjećaju” onaj kojeg su Laibach iskoristili na singlu “Panorama / Decree”: “Mi smo more krvi prolili za bratstvo i jedinstvo naših naroda, i nećemo dozvoliti nikome da nam dira, da nam ruje iznutra to naše bratstvo i jedinstvo. I oni na istoku i ovi na zapadu treba da budu na čisto sa time da mi ne skrećemo sa toga puta u svojoj spoljnjoj politici koga smo sebi prokrčili četrdesetosme godine, to jest — da imamo svoj sopstveni put — da smelo kažemo uvijek šta je pravilno na ovoj strani a šta nije i šta je pravilno na onoj strani a šta nije. Treba da bude jasno svakome da mi ne možemo biti ničiji privezak za ničiju politiku, da imamo svoje gledište i da znamo oceniti šta je pravilno i šta nije pravilno.”

  • Dejan Kršić