Svijet oko nas

Ova sjajna dječja enciklopedija, bogata važnim znanjima i ilustracijama živih boja, mogla se naći u gotovo svakom domaćinstvu. Na naslovnoj strani su nacrtani dječak i djevojčica što se drže za ruke, a u pozadini su prikazani Mliječni put, globus i “svemir”.

  • Đorđe Matić