Štefica Cvek

Glavni lik romana Štefica Cvek u raljama života Dubravke Ugrešić, odnosno filma U raljama života Rajka Grlića. Školski primer za (jadno) stanje yu-cura. Nama, koje se sada zovemo ribe od pre rata, “čuj koka” bio je obavezan početak rečenice kad god bi se govorilo o muškarcima. Znak da sledi potpuno neupotrebljiv savet za dotični slučaj…

  • Majda Vojniković