Som

Kolokvijalni (“frajerski”) naziv za novčanicu od 1000 din. pre, a 10 din. posle denominacije. Reč se sačuvala zahvaljujući prenesenom značenju (som — hiljadu), npr. “soma maraka”, “50 soma ljudi”.

  • Pavle Ćosić