Sedam sekretara SKOJ-a

Da vidim mogu li svih da se setim: Marganović, Kolombo, Oreški, Šnajder… Na žalost, tu sam stao. Sedam sekretara SKOJ-a su priča iz čitanki i udžbenika istorije o tome kako su se mladi ljudi žrtvovali dajući svoje živote za svetlu budućnost u vreme kada je Komunistička partija bila zabranjena. Kasnije je jedna ugledna jugoslovenska (Zagreb, Hrvatska) nagrada namenjenja mladim stvaraocima i sportistima nosila to ime. Bilo bi zanimljivo pogledati šta se sa dobitnicima te nagrade u međuvremenu dogodilo. Taj sam.

  • Mihajlo Pantić

Josip Debeljak, Pajo Marganović, Mijo Oreški, Janko Mišić, Zlatko Šnajder, Josip Kolumbo i Pero Popović-Aga —7 sekretara SKOJ-a mogu samo kolektivno da uđu u yu-mitologiju. Nagrada Sedam sekretara SKOJ-a imala je oblik metalne jabuke. Seksistička pošalica Mirka Ilića, dobitnika nagrade, bila je da bi radije dobio sedam sekretarica SKOJ-a.

  • anonim.