Rasle tikve na bunjištu

Točnih imena izvođača ove pjesme se, nažalost, ne sjećam, ali bio je to duo staraca, odjevenih u staru srbijansku nošnju, koje je u jednoj televizijskoj emisiji javnosti predstavio Milovan Ilić-Minimax. Minimalistička pjesma, dvoglas bez glazbene pratnje (asocijacija: “Don’t worry be happy”) postala je “hit”, između ostalog zahvaljujući stihovima: “Rasle tikve na bunjištu / m!, p!, c-c-c-c! / raaaasle tikve na bunjištu / more bre (2X), hajd odatle bre! / Imam ženu kano mrenu / m!, p!, c-c-c-c! / Imaaaaam ženu kano mrenu / more bre (2X), hajd odatle bre! / Imam muža kano puža / m, p!, c-c-c-c! / imaaaaam muža kano puža / more bre (2X), hajd odatle bre! / Pa ga vodim na oranje / m, p!, cccc! / pa ga vodim na oranje / more bre (2X), hajd odatle bre! / Pade slamka pa ga ubi / m!, p!, cccc! / paaade slamka pa ga ubi / more bre (2X), hajd odatle bre!”

  • anonim.