Omladinske radne akcije (ORA)

Dizajn: Mihajlo Arsovski, 1984.

Bila sam na tri savezne: Zagreb ‘62., Zagreb ‘63. i Ada ‘64. Tu je bilo raznih likova koji su bili tad a i sad važni. Na primer, Dejan Penčić Poljanski bio je komandant brigade, Mirko Klarin komandir moje čete, Veroslava Tadić predsednik brigadne konferencije naselja, a njen suprug komandant naselja. Pevale su se razne pesme kao: “U tunelu usred mraka / bre, bre, bre usred mraka / haj, haj, haj usred mraka / sija zvezda petokraka / bre, bre, bre usred…”. Jedna od omiljenih je bila i ova: “Druže Tito samo piši / radićemo i po kiši / neka piše i Jovanka / radićemo bez prestanka! / Druže Tito samo reci / radićemo šest meseci…”. Naročito se poletno pevalo kad se ujutro odlazilo na kopanje nasipa. Brigade su se prosto nadvikivale. Volela sam te akcije, šta ću, priznajem. A sećate li se one strofice: “Moga brata ranila granata / žao mi je što i mene nije”? Svašta smo pevali.

  • Jasmina Bogojević

Brigadirski pozdravi (brigade su ih uzvikivale pri ulasku i izlasku iz brigadirskog naselja, a i pri prolasku kroz naseljena mesta): “ORA Vranje nas je zvala. / Obećasmo, dođosmo. / Ko smo mi? / Svi iz Niša grada, / Srca mlada, / Željna rada. / Ko to ide? / Brigadiri! / Ko ih vodi? / Komandiri! / 1-2-3 / na kubike navali! / 4-5 / vagonet. / 6-7 / i još jedan. / 8-9-10 / 150 / 150-210. / 210-360. / Hoćemo li drugovi? / Hoćemo! / A šta? / Da radimo! / Za koga? / Za narod! / Za koga? / Za Partiju! / Za koga? / Za Tita! / Za narod — Sve! / Za Partiju — Sve! / Za Tita-Sve, / Sve, Sve, Sve / za Tita Sve!”///“Omladinskim snagama / radnijem brigadama, / mi žanjemo žito, žito, / živio nam maršal Tito.”

  • Dragoljub Pokrajac

Moj otac je gradio prugu Šamac-Sarajevo. Kaže da je tada među sarajevskom rajom bio hit obrada na “bugi-vugi” temu sa refrenom: “Bolje plesat bugi-vugi, nego krampati na prugi.” On je, kao odrastao muškarac, nakon te radne akcije smršao na 48 kg, ali veli da je i pored toga bilo ok.

  • Marija Simić