Prvomajske parole, 1948.

Živio 1. maj, borbena smotra trudbenika Jugoslavije! Živjela slavna Komunistička partija, avangarda trudbenika Jugoslavije! Živio Centralni komitet Komunističke partije Jugoslavije, bojni štab oslobodilačkog ustanka i izgradnje socijalizma u našoj zemlji! Živio organizator svih naših pobjeda, naš vođa i učitelj drug Tito! Živjela naša domovina Jugoslavija koja se izgrađuje na pobjednosnim idejama Marksizma-Lenjinizma! Živjela slavna Jugoslavenska armija, čuvar slobode i nezavisnosti Jugoslavije! Živio moćni Sovjetski Savez, uporište demokratskog i miroljubivog čovječanstva! Živio Sovjetski Savez, zaštitnik mira i prijateljske suradnje među narodima! Živio genijalni vođa naprednog čovječanstva u borbi za mir i demokraciju, Generalissimus Staljin!

Živio demokratski front mira na čelu sa Sovjetskim Savezom! Živjela suradnja demokratskih zemalja u borbi za čvrsti mir! Pozdrav narodima koji se bore za čvrsti mir, protiv potpaljivača rata! Živjela snažna i nezavisna Federativna Narodna Republika Jugoslavija, moćan faktor u fronti mira! Živjela naša Armija koja nepokolebljivo stoji na straži mira i demokracije! Borba za ostvarenje plana — naš najveći doprinos za pravedan mir i protiv potpaljivača rata! Živio 1. maj, dan borbene mobilizacije trudbenika svijeta u borbi za mir i demokraciju! Pozdrav bratskim komunističkim partijama koje predvode borbu slobodoljubivih snaga protiv izazivača rata, protiv planova američkih i drugih imperijalista!

Pozdrav svim naprednim snagama koje dižu svoj glas protiv potpaljivača rata! Živjeli narodi koji daju otpor planovima američkih imperijalista i njihovih pomagača! Živjela međusobna solidarnost za pomoć grčkom narodu koji se bori za nacionalnu slobodu i nezavisnost! Živjela herojska borba kineskog naroda za slobodu i nezavisnost! Pozdrav slobodarskom francuskom narodu! Pozdrav talijanskom narodu koji se bori za svoju slobodu i demokraciju! Neka živi herojska borba španjolskog naroda! Pozdrav slobodoljubivim narodima kolonija, koji se bore za nezavisnost i demokraciju! Raskrinkavajmo kampanju ratnih huškača protiv Sovjetskog Saveza i zemalja narodne demokracije! Nikakva ratna zastrašivanja ne mogu i ne će nas omesti u izgradnji zemlje, u izgradnji socijalizma! Živio prvi maj, dan međunarodne solidarnosti radničke klase!

Živjela Svjetska sindikalna federacija, moćan faktor u borbi za jedinstvo trudbenika! Neka raste i učvršćuje se demokratski front mira u svijetu! Živjela velika zemlja socijalizma, moćni Savez Sovjetskih Socijalističkih Republika! Živio Sovjetski Savez, zemlja slobode, napretka i sretnog života sovjetskih ljudi! Živio veliki Sovjetski Savez, zaštitnih slobode i nezavisnosti naroda! Živio veliki vođa i učitelj naprednog čovječanstva drug Staljin! Živio herojski Sovjetski narod, prvoborac na putu ka komunizmu! Živjela osloboditeljica Evrope od fašističkih zavojevača, herojska Sovjetska armija! Živjela slavna Sovjetska armija, budni stražar mira u svijetu! Neka živi neraskidivo borbeno bratstvo naše i sovjetske armije!

Živjela Narodna fronta Jugoslavije na čelu s našim učiteljem i vođom, drugom Titom! Živio drug Tito, oganizator socijalističke izgradnje Jugoslavije! Živjela Narodna fronta Jugoslavije, političko jedinstvo radnih ljudi naše zemlje! Živjela Narodna fronta Jugoslavije, moćna svenarodna politička organizacija! Živjela herojska Komunistička partija Jugoslavije, predvodnik narodnih snaga okupljenih u Narodnoj fronti! Živjela naša narodna vlast, naša narodna demokracija! Živjela Narodna fronta Jugoslavije, moćni oslonac narodne vlasti! Borimo se za puni demokratizam u radu narodne vlasti!

Živjelo bratstvo i jedinstvo naroda Jugoslavije, zalog svih naših uspjeha u sadašnjosti i budućnosti! Živjela Jugoslavenska armija, vojska bratstva i jedinstva naroda Jugoslavije! Živjela Jugoslavenska armija, vjerni čuvar i branilac tekovina Oslobodilačke borbe i izgradnje socijalizma u našoj zemlji! Nepokolebljiva vjera u naše vlastite snage — garancija izgradnje socijalizma! Ne žalimo napora u radu na izvršenju Petogodišnjeg plana, jer samo vlastitim snagama možemo da izgradimo svoju ljepšu budućnost! S Titom u borbi za slobodu, s Titom u borbu za socijalizam!

Borimo se protiv ostataka reakcije, plaćenika inozemnih imperijalista i njihovih pokušaja da ometu stvaralački rad trudbenika Jugoslavije na socijalističkoj izgradnji naše zemlje! Špijunima, izdajnicima domovine, nema mjesta u našoj sredini, u jedinstvenom kolektivu radnih ljudi koji izgrađuju socijalizam u našoj zemlji! Ostatke reakcije, špijune i izdajnike domovine, stići će sramotna sudbina svih neprijatelja naroda! Stalna borba protiv kapitalističkih ostataka — garancija izvršenja plana i pobjede socijalizma!

Jačajmo i učvršćujmo Narodnu frontu! Jačanjem i proširenjem redova Narodne fronte ubrzavamo socijalističku izgradnju naše domovine! Ispunjenje planova Narodne fronte — pomoć i dopuna državnim planovima! Planovi organizacije Narodne fronte dokaz su visoke svijesti radnih ljudi Jugoslavije! Živjele radne brigade Narodne fronte, nesebični pregaoci u izgradnji naše zemlje! Naprije u borbu za izvršenje programa Narodne fronte — za izgradnju socijalizma! Živjela radnička klasa Jugoslavije, prvoborac u ostvarenju Petoljetke, u izgradnji socijalizma u našoj zemlji!

Živjela Narodna omladina Jugoslavije! Živio Savez komunističke omladine Jugoslavije! Živjele omladinske radne brigade koje svjedoče o neviđenom radnom heroizmu i visokom patriotizmu naše slavne omladine! Živjeli graditelji novog Beograda, nove, slobodarske i ponosne prijestolnice naše divne domovine! Živjeli graditelji autoputa Bratstvo i jedinstvo! Fiskultura mora postati svojina miljuna trudbenika grada i sela! Podignimo naš sport na visinu koja je dostojna nove Jugoslavije! Kroz opće fizičko odgajanje jačajmo naše tijelo i duh za izgradnju naše zemlje i obranu njene nezavisnosti!

Živjela Antifašistička fronta žena, moćni oslonac Narodne fronte! Živjele hrabre žene Jugoslavije, slavni borci u ratu, graditelji socijalizma u miru! Žene Jugoslavije, dajte sve od sebe u borbi za izvršenje Petogodišnjeg plana! Žene Jugoslavije, odgajajte vašu djecu u duhu nove Jugoslavije, u duhu ljubavi i odanosti prema domovini! Žene Jugoslavije, pomognite svim snagama u zbrinjavanju djece onih majki koje su uključene u proizvodnju!

Živjeli sindikati, organizatori socijalističkog takmičenja! Živjeli udarnici, cvijet i ponos trudbenika naše zemlje! Razvijajmo udarnički rad i širimo ga u redovima trudbenika naše zemlje! Udarnici, povedite u drugoj planskoj godini još uporniju borbu za veću i bolju proizvodnju, za omasovljenje udarničkog rada! Udarnici, novatori, racionalizatori, budite učitelji i nastavnici mladih radnika! Pružimo sve mogućnosti novatorima i racionalizatorima u njihovu radu! Razvijajmo stvaralačku inicijativu za primjenu novih metoda rada, za primjenu visoke tehnike!

Potpomognimo svaku inicijativu za veće i bolje korišćenje vlastitih izvora sirovina i strojeva! Povećajmo tempo i opseg proizvodnje uz stalno poboljšanje kvalitete proizvoda! Što više što boljih proizvoda — povišenje životnog standarda radnih ljudi! Poboljšanje kvalitete rada — jedan od osnovnih zadataka u drugoj godini Petoljetke! Borimo se za realne norme, za povećanje produktivnosti rada! Borimo se za veću produktivnost, za visoku kvalitetu rada, za sniženje proizvodnih troškova u tvornicama i rudnicima, na gradilištima i u saobraćaju!

Povećajmo i učvršćujmo radnu disciplinu! Neka socijalističko takmičenje bude stalna metoda u borbi za ostvarenje Petoljetke! Kroz socijalističko takmičenje borimo se za radnu disciplinu, za visoku kvalitetu prozvoda, za štednju i čuvanje materijala! Borimo se za najstrožu štednju u svim granama privrede! Štednja u svim granama privrede — sniženje troškova proizvodnje — povećanje blagostanja radnih ljudi! Vodimo svakodnevnu, upornu i nemilosrdnu borbu protiv svakog rasipništva! Borimo se protiv nemarnog i aljkavog odnosa prema alatu i strojevima! Borimo se uporno i nemilosrdno protiv štetočina i sabotera! Povećajmo brigu za životne uvjete radnih ljudi!

Živjelo naše radno seljaštvo, snažan činilac u izgradnji naše bolje budućnosti! U borbu za obradu naših njiva, u borbu za veći prinos! Živjeli najnapredniji poljoprivrednici, borci za veći prinos! Bolja i naprednija obrada zemlje — više hrane i sirovina domovini, bogatije i kulturnije selo! Ravijajmo i jačajmo zemljoradničko zadrugarstvo — put izgradnje socijalizma na selu! Moćno i masovno zadrugarstvo — temelj u izgradnji ljepšeg i naprednijeg života na selu! Borimo se protiv špekulanata i sabotera u zadrugama! Osposobljavajmo zadruge na selu kao glavnu sponu u razmjeni proizvoda između sela i grada! Razvijanje zemljoradničkog zadrugarstva jedan je od glavnih zadataka Narodne fronte na selu! Pružajmo svestranu pomoć seljačkim radnim zadrugama u njihovu razvijanju i učvršćenju! Živjeli graditelji zadružnih domova, borci za ljepši i kulturniji život sela!

  • Centralni komitet Komunističke partije Jugoslavije