Pozorište u kući

Prva domaća sapunica, po scenariju Novaka Novaka. Poznata i po rođacima iz Pržogrnaca. Pored emblematičkih glumaca, moto ove TV-serije: “Uh što volim pozorište! I ja, i ja, ali ne u svojoj kući”, i danas živi, prevazilazeći svojom jednostavnom filozofijom granice i okvire yu-prostora. Glumci: Vlastimir-Đuza Stojiljković — Rođa; Stanislava Pešić — Olgica; Olga Ivanović — Snežana Nikolajević — gospođa Mama; Dragutin Dobričanin — Vasa S. Tajčić; Radmila Savićević — majka Vuka; Ljiljana Lašić — služavka Tina. Čuvenu melankoličnu odjavnu špicu pjeva Đuza Stojiljković: “Još jedan prođe dan / uzburkan ko more / duž pustih ulica / svetiljke već gore / Dok srce umorno / željno mirnih snova / sada tiho plovi / u ovu noć.”

  • Boris Vidović, Tamara Ivančić