Plavi Vjesnik

Dječji, poslije omladinski časopis, u izdanju zagrebačkog Vjesnika. Uređivao ga je Pero Zlatar. Kako su odrastali njegovi čitaoci rođeni 1950-ih godina, preobrazio se iz dječjeg u omladinski list. Kao dječji je objavljivao stripove o Mendi Mendoviću i Slavici, Tomu i Malom Medvjeđem Srcu, Vikiju i Nikiju, Maku Makiću (vitezu i četvrt), Denu Deriju, “Nevidljivoj kandži” itd.

  • Jovan Nedić, Zlatko Kurić