Pisaći pribor

Pisaći pribor ima tri faze:
— kreda i tabla između dva svetska rata,
— pero, tinta i posušalo kasne 1950-e i rane 1960-e godine,
— grafitna olovka, šiljilo — TOZ — Tvornica olovaka Zagreb.

  • Branko Vanić