Partijska kazna

Tamna mrlja na biografiji svakog, a naročito bivšeg člana Partije. Mrlja neizbrisiva, mrlja koja je znala da nadživi čak i svoga nosioca te bitno usmeri život njegovih bližnjih. Izricana je povodom uočenih grehova člana Partije, a nakon drugarske kritike i eventualno samokritike. Čak i kada bi bila oproštena, odnosno ukinuta, partijska kazna nije u potpunosti nestajala nego se kao tamni odblesak provlačila tu i tamo kroz poverljive partijske dokumente, potezana je u slučajevima kada su kažnjenik ili njegovi bližnji konkurisali za kakvo radno mesto i evidentirana Tamo Gde Treba.

  • Živoslav Miloradović