OOUR

Dragan S. Stefanović, dizajn albuma OOUR grupe Kamen na kamen, 1975.

Dragan S. Stefanović, dizajn albuma OOUR grupe Kamen na kamen, 1975.

Osnovna organizacija udruženog rada. Termin koji je izmislio Edvard Kardelj u zamenu za reči tipa “preduzeće”, “firma”, “fabrika” i slično. Otkako su OOUR i OUR-i ušli u naš jezik, praktično su ukinuti gorepomenuti termini. Često su se politički podobni kadrovi prepoznavali upravo po tome da li su koristili reč “OUR” ili “preduzeće” ili “firma”.

  • Pavle Ćosić