Odvojeni život

Status aktivnog starešine JNA čiji je garnizon lociran u jednom mestu dok mu porodica prebiva u drugom. Status se sticao prekomandom starešine u drugi garnizon u mestu gde nije bilo moguće odmah i na zadovoljavajući način rešiti “stambeno pitanje” istog. Stoga je porodica ostajala u ranijem mestu boravka, dok je prekomandovani stanovao u samoj kasarni, u Domu JNA, ili iznajmljenoj sobi. Ovaj status je podrazumevao i određene novčane beneficije koje su pokrivale troškove nedeljnih odlazaka kući na tzv. “jebački vikend”.

  • Živoslav Miloradović