Nikad robom

Serija stripova u izdanju Dečjih novina iz Gornjeg Milanovca. Cena 60 para. Počela izlaziti 1960-ih godina, a do 9. januara 1976. objavljeno 548 svezaka. Tema svih stripova bila je borba jugoslovenskih naroda, u bližoj i daljoj prošlosti, protiv raznih osvajača. Male sveske su, u svakom naizmeničnom broju, imale po deo partizanske sapunske opere “Mirko i Slavko”. Između epizoda o veoma mladim borcima umetali su se stripovi bazirani na narodnoj epici različitih autora.

  • Jovan Nedić, Mileta Prodanović