More

Dolazak na beogradsku stanicu tri sata pre polaska voza da se zauzme mesto. Presedanje u Sarajevu, uskakanje u vagone kroz prozore, stampedo putnika. Veličanstveni pogled na pučinu, kroz prozor vagona, u rano jutro.

  • Filip David

Nasuprot mornarskom uzviku “kopno!”, radosni uzvik “more!” mogao se, tamo negde 1950-ih, čuti u kupeima i hodnicima pretrpanog voza, koji bi, posle višesatnog drmusanja tokom noći, u rano junsko jutro, izbio na obronke brda iznad Crikvenice ili nekog drugog primorskog mesta, odakle se prvi put mogao videti još uvek daleki komadić mora. Oni koji vrebaju taj trenutak — a nisu to samo deca — uvereni su u to da s pojavom mora i vazduh koji seku ruke pružene kroz prozore postaje mekši, pa čak i u to da točkovi voza na pojavu mora odgovaraju veselim kloparanjem.

  • Ivan Čolović