Momo i Uzeir

Likovi u humorističkoj seriji Radio Sarajeva. Igrali su ih Rudi Alvađ i Rejhan Demirdžić. Po njima je narod zvao dva UNIS-ova nebodera kod sarajevskog Holiday Inn-a. Najljepša spontana posveta dvojici ljudi i glumaca i jednom tako važnom simbolu koji su predstavljali.

  • Tamara Plakalo