Modra špilja

Pećina na ostrvcetu Biševu kraj ostrva Visa. Čudo prirode kakvog, po rečima vodiča koji nas je sprovodio, nema nigde drugde na svetu. Ili je možda takva moja interpretacija njegovih reči, jer sam se, doduše kao dvanaestogodišnje dete koje i nije mnogo toga videlo, skroz- naskroz osetila kao da jednom čudu prisustvujem. I poželela da ga vidim još koji put….

  • anonim.

Zaronio sam, ušao ispod stene, izronio sa druge strane i tako ušao u pećinu koja dobija sve tlost jedino odozdo — kroz vodu. Prelamanje zraka u modrim bojama, ili tirkiznim, kako hoćete, stvara fantastičan prizor. Prosto vam je žao da napustite to mesto, sećam ga se posle trideset godina kao da je juče bilo.

  • anonim.