Mendo Mendović

Nekad vrlo popularan lutak iz dječje emisije Televizije Zagreb. S glumicom Slavicom Fila nastupao i na javnim priredbama. Stripovi o njemu objavljivani u Plavom vjesniku. U govoru, kao medvjed, ubacivao glas “n” i tamo gdje ne treba, pa i u svoje ime.

  • Jovan Nedić