Kriza

“Kriza kapitalizma i socijalizam kao svetski proces” — naslov lekcije. Ponekad smo imali ovu temu dva tri puta godišnje i to u različitim predmetima (ONO i DSZ, Marksizam, Sociologija i sl.).

  • Mirko Borić