Jeftimijades, Vera

Srela sam juče na ulici Veru Jeftimijades. Bila je, recimo, 1984.–1985., kada mi je mama, dok smo hodale ulicom, rekla: “Eno je naš poznati mačevalac Vera Jeftimijades, idi joj traži autogram.” Bila je stvarno fina; pomilovala me je po glavi, pitala me za ime i uzela moju adresu. Ubrzo mi je stigla i njena čuvena fotografija sa potpisom, upućena meni lično. To je stvarno bilo super, ali ja sam se ipak ložila na Bajagu.

  • Aleksandra Zdravković