Ispovjednik

Obična sveska A4 formata u koju se na svaki dvolist na vrhu strane upisivalo pitanje (šta misliš o ovome ili onome, najbolji film, muzika, imaš li simpatiju, ime simpatije…), a onda se davala raji da odgovori. Odgovori su se upisivali pod rednim brojevima, a na početku je obavezno bilo prvo pitanje ime i prezime.

Poslije se upoređivalo po rednim brojevima ko je kako odgovorio. Skraćenice u opticaju kao odgovor na pitanje “šta misliš o (nečije ime i prezime)?” bile su D.D. (dobar drug), S.D.D. (super dobar drug), S.S. (super slatka) itd.

  • anonim.