Idejno-politička diferencijacija

Odstranjivanje iz partijskog života neprikladnih političkih ideja i njihovih fizičkih nosilaca. Nekada se za označavanje ove aktivnosti unutar partije koristio izraz politička likvidacija, ali je tokom transformacije partije on zamenjen prigodnim eufemizmom. Biti diferenciran ne znači samo biti idejno razobličen, odnosno otkriven kao nosilac tuđih idejno-političkih shvatanja (takozvanih “skretanja”), nego biti uklonjen i sa radnog mesta pa se neretko naći i bez sredstava za život ili na optuženičkoj klupi. Partija nikada nije opraštala svojim diferenciranim članovima. Kinjila ih je, večito im naturala kompleks krivice ili hladno i bezosećajno obilazila, brisala iz starih spiskova, uklanjala sa fotografija. Stoga su mnogi urednici novina na dnu svojih fijoka čuvali kolekcije nezgodnih fotografija, onih na kojima se nalazio “Drug Diferencirani” u društvu “Druga Koga To Još Nije Snašlo”.

  • Živoslav Miloradović