Heroj Tito

Dizajn: E. McKnight Kauffer, 1944.

Pjesma koju su obično pjevali horovi osnovnih škola, a pjevala se i na sjednicama KPJ: “Heroj Tito, borac za slobodu / vodi narod svoj. / Naprijed stupajte, naprijed jurite, / junaci slobode. / Idu ljepši dni, / žarko sunce sja, / složno pjevajmo, veselo / složno igrajmo, vatreno. / Heroj Tito, borac za slobodu, / vodi narod svoj.”

  • Tamara Plakalo