Gondola

Venecijanski čamac. Za sliku društvenog života socijalističke Jugoslavije izvestan značaj ima minijaturna replika toga čamca, kič-verzija. Ustvari, bila je to jevtina muzička kutija u obliku gondole, sa veslačem na krmi i balerinom na pramcu. Kada se navije mehanizam i okrene ključ, veslač i balerina počinju da igraju u taktu muzike. Gondola je zauzimala počasno mesto u socijalističkim stanovima. Najčešće na televizoru ili radio-aparatu. Ispod je bio neizbežni ručni rad, šustikla od uštirkanog konca, ili, kako se drukčije govorilo, milje.

Inače, deci je bilo strogo zabranjeno da se maju i oko televizora (crno-beli EI ili Čajavec, sa stabilizatorom) i oko gondole, da se nešto ne pokvari. Televizor je svečano paljen minut-dva pred početak TV-dnevnika, da se zagreje, činila je to glava porodice, a gondola je navijana samo o praznicima, ili da se proslavi odličan uspeh u školi. I, naravno, kad dođu gosti, uz obavezan plač, kako može on, a ja ništa.

  • Mihajlo Pantić