Gavrić, Aleksandar

Glumac, jugoslavenski Errol Flynn. Proslavio se ulogama u akcijskim filmovima ratne tematike Živorada Žike Mitrovića kao neodoljivi, hrabri, snažni Komandant Leši.

Manje dinarskog a više mediteransko-cincarskog izraza lica, s neodoljivim tankim brčićima á la Clark Gable, zavodnik, nepobjedivi komandant i vođa o kojem se pjevaju pjesme, omiljen od strane nezavedenog naroda, dok ga se svi ostali boje. Može ga se svladati samo izdajom i s leđa.

Erotska čulnost, epski element, inteligencija i karakter. Teza Dvornikovića o Jugoslavenima kao o jednom od najumnijih naroda, uskočki i hajdučki barok junačke poezije.

Prerano poginuo u nekoj saobraćajnoj nesreći (u vlaku, čini mi se da su mi tako rekli dok sam bio mali). Da je ostao živ i da se danas prikazuju njegovi filmovi sigurno bi postao prva jugoslavenska gay ikona.

  • dr Vatroslav Sekulić