Đukić, Radivoje-Lola

Sa scenaristom Novakom Novakom autor najgledanijih tv-serija 1960-ih i 1970-ih godina, sa pričama i likovima iz svakidašnjeg života. Upamtio sam iz neke od tih serija reč oko koje se mesecima vodila rasprava šta znači. Čak su organizovane i nagradne igre. Reč je bila: sačulatac. Nije značila ništa.

  • Mihajlo Pantić