Drnovšek, Janez

Predstavnik SR Slovenije u Predsjedništvu SFRJ. Kiselog osmijeha, skupljenih tankih usana i proćelav, prvi i jedini single father (“samohrani otac” nekako zvuči blesavo) domaće politike. Pričalo se i da je homić (“Idi kod Drnovšeka!”, vikalo je prije par godina nekoliko beogradskih policajaca tukući mladog gay aktivista na demonstracijama).

  • Đorđe Matić