DMV

Družbeno-moralna vzgoja; v drugi polovici 1980-ih predmet v osnovni šoli, ki naj bi služil ideološki indoktrinaciji in klasičnemu pranju možganov z vsiljevanjem plemenitih komunističnih naukov. Prvotni namen se je (vzporedno s počasnim razkrajanjem skupne države in sistema) izrodil v še eno prosto uro na urniku. Predmet smo prekrstili v Dolgčas moramo vzgajati, stalnica novega učnega načrta pa so postali prepisovanje domačih nalog, občasno kričanje in vsesplošna ignoranca do neke mlade, anemične učiteljice.

  • Agata Tomažič