Dikan i Vukoje

Staroslovenska replika čuvenog stripa o Asteriksu. Ova saga o junaku Dikanu i njegovom stricu Vukoju objavljivana je u nastavcima u Politikinom zabavniku 1970-ih godina. Tokom 1990-ih, izveden je pokušaj revitalizacije. U ovom stripu, stari Sloveni piju medovinu.

  • Mileta Prodanović