Devizna štednja

Karikatura: Stane Jagodič, 1970.

U 1980-ima, kad je već bila jaka inflacija, banke su davale jako povoljne dinarske zajmove na osnovi depozita deviza. Uložio si devize za određeno doba i dobio zajam u dinarima u iznosu sto posto po fiksnoj kursnoj meri, a za devize je tekao kurs u devizama. Kad je prošlo vreme depozita, mogao si ponoviti. Tako si jako jeftino, sasvim legalno pretvarao inflatorne dinare u devize.

  • anonim.