Čovječe ne ljuti se

Emisija Televizije Zagreb. Drago Bahun je skrivenom kamerom snimao razne podvale što ih je zajedno sa svojom TV-ekipom priređivao nespremnim gledaocima: prodavao nevidljive (“električne”) ribice, koje sjaje samo u mraku; tjerao ljude da na rukama nose fiću preko nevidljivih prepreka na cesti i slično. Emisija je postala simbolom jednog izgubljenog, naivnog doba.

  • anonim.