Ćize-blize

Nabacivanje novčića uza zid, tko bliže dobaci nosi sve bačeno. Poznata i kao igra “bližke” (ko će bliže zidu ili crti povučenoj na zemlji). Varijanta tih igara je i “tura-jazija” (pismo- glava), a pravila su bila sledeća (moguće su i lokalne varijante): prvo se baca na crtu, a zatim onaj ko je najbliže bacio uzima sve novčiće i baca ih zajedno u vis najavivši pre toga šta je izabrao, i sve novčiće koji pokažu izabranu stranu uzima sebi. Zatim sledeći baca preostale novčiće i tako redom. Ako je bilo više od pet igrača, poslednji nije bacao novčiće nego je sve koji su preostali uzimao sebi. To se u lokalnom žargonu zvalo: “što (ostane) zadnji (nosi)”. Slična je igra zvana “burdelj” u kojoj su se novčići ubacivali u rupu u zemlji.

  • Dragan Jovanović, Branimir Dolibašić