Četvrta armija NOVJ

Pod komandom Petra Drapšina, 1945. oslobodila Trst i širu okolicu, ali je pod prinudom međunarodnih sila, posebno SSSR-a, bila prisiljena povući se iz te oblasti. Osnovane dvije zone, iz čega su ostale parole “Trst je naš”, “Zona A, zona B, biće naše obadve” i “Život damo — Trst ne damo”.

  • anonim.