Češalj, maramica, igla i konac

Svaki vojnik na postrojavanju prije izlaska u grad morao je, osim što je trebalo da bude propisno odjeven (gradsko odijelo i cipele) te da pristojno izgleda (izbrijan i podšišan), uz sebe i da ima: češalj, maramicu, iglu i konac.

Igla i komad konca imali su se nalaziti pribodeni u onom dijelu kape koji se dao izvratiti, te si sa njim, u nuždi, negdje na vježbi, recimo, mogao da prekriješ uši. Vojnik koji nije ispunjavao to pravilo službe nije mogao izići u grad.

  • anonim.