AFŽ

Fotografija: Drago Mažar, 1945.

Antifašistički front žena imao je važnu ulogu u organizaciji žena u poslijeratnoj obnovi zemlje, te u opismenjavanju i političkom osvješćivanju stanovništva. Pogled u publikacije poput Žena danas pokazuje da je AFŽ bio i na prvoj liniji borbe za žensku ravnopravnost u svim društvenim sferama, borbe koju su tadašnje aktivistice izjednačavale s borbom za demokratski poredak: “Ne može biti povoljnih uslova za razvoj demokratije tamo gdje žena-majka, vaspitačica budućih pokoljenja ne učestvuje u političkom životu. Majka robinja, neravnopravna mati ne može vaspitavati slobodnog čovjeka, odlučnog borca za odbranu demokratije. Zar da gradi demokratiju, da, posle ovako teškog ratnog pustošenja obnavlja zemlju i razvija u toj obnovi sve svoje sposobnosti žena koja stoji van političkog života, koju su ostavili u zapećku i naturili joj uvjerenje da ona drugdje i ne spada? Hoće li takva žena moći da brani demokratiju od svih napada, kad je ona ne osjeća svojom, kad joj nije bliska ni prisna, kad od nje nije ništa dobila?”

  • Pero Radulović

Organizacija za žensku emancipaciju držala je domaćicama predavanja tipa: “Rad je stvorio čoveka”, “SSSR, prva zemlja socijalizma” i sl. Epska scena: predavač govori o režimu u Španiji, a jedna od slušateljki (pobrkavši diktatora Franka i Franck kavu) povikne: “Đubre jedno fašističko, dosta je on nas trov’o!”

  • Dragan Jovanović