Zglajzati

“Zglajzati” je iskvareni germanizam (Gleis = šina) u smislu: iskočiti, iskliznuti iz šina, iz kolotečine. Upotrebljava se u izrazima kao što su: “Zglajz’o teretni (voz) kod Lukavca”, “Dva guza na dva glajza”, “Zglajz’o Meho k’o brzi sarajevski”, “Zglajz’o sam kod žene”. U partijskoj terminologiji znači isključivo: biti kažnjen zbog političkog prestupa.

O zglajzavanju se odlučivalo isključivo na partijskim forumima, ali je zglajznuće nadilazilo okvire partijske kazne. Zglajzati je značilo biti potpuno odstranjen iz političkog i uopšte javnog života, ostati ne samo bez do tada uživanih privilegija nego i bez zaposlenja, pa dopasti i zatvora.

Budući da je gradila socijalizam sa ljudskim licem, Partija nikada nije dozvolila da se nakon zglajznuća bivši važni drugovi bave svojim stvarnim zanimanjem. Ne toliko zbog ljudskog lica socijalizma koliko zbog onih drugova koji još nisu zglajzali. Oni koji su zglajzali su o svom zglajznuću najčešće saznavali iz “partijskog materijala” ili, u težim slučajevima, iz novina.

  • Dragan Jovanović, Živoslav Miloradović