Yutel

Poslednji trzaj jedinstva među južnoslovenskim republikama: osnovana od strane federalne vlade, organizovana snagama “prozpadnih” medijalaca od Triglava do Đevđelije, ova televizija emitovana je iz studija Televizije Sarajevo.

Najpoznatija vest je izveštaj sa slovenačkog fronta: “Druže, šta se ovde dešava?” — odgovor vojnika: “Ma oni kao ‘oće da se otcijepe, a mi im kao ne damo…”. Popularni su bili i telefonski brojevi koje je svaki građanin mogao da nazove i priloži svoj glas — “da ili ne” — na aktuelnu temu… Teme su bile, između ostalog: Da li ste za ili protiv slobodnih izbora? Da li ste zadovoljni odlukom federalne vlade o kotiranju nacionalne valute za nemačku marku?

Relativno kratkog veka. U Beogradu su prostorije Yutela bile razbucane od strane nacionalista. Policija nije pristala da napravi uviđaj.

  • Dragan Ahmedović