Voz Beograd–Kopar i obrnuto

Voz u kome se udobno i jeftino, bez vize i pasoša, spavalo u turističkoj klasi. Tri ležaja u urednoj kabini sa lavaboom, vodom za umivanje, papirnim ubrusima i jutarnjom kafom. U Zagrebu i Ljubljani se moglo bunovno iskočiti na prozor i pozdraviti prijatelje koji se ukrcavaju u karavan do Hrepeljaca, sela u zaleđu Kopra, male yu-komune. Al’ se nekad dobro…

  • Olja Mićković Kia