Vojnički sleng

Arhiv: Brigita Međo

Arhiv: Brigita Međo


Stažo
— od “stažist”; vojnik (obično mlađi vodnik) koji je završio školu rezervnih oficira, mogli su postati i aktivni oficiri, kasnije u civilstvu češće zvani u tzv. “rezervu”, na vježbe. Obično bi nakon prve vježbe dobili čin potporučnika (u rezervi/rezervnom sastavu).

Požarstvo — dežurstvo bez oružja, obično u hodniku spavaonice.

SMB — sivomaslinasta boja, boja uniforme Jugoslovenske Narodne Armije, osnovna boja borbeno-tehničkih sredstava.

ABHO — Atomsko-biološko hemijska obrana.

OPP — Opravdano Privatni Poslovi.

ZUON — zaštitno ulje opšte namene; ulje kojim su se podmazivale puške.

  • anonim.