Vlasi, Azem

Azem Vlasi uz Tita i Jovanku Broz. Dan mladosti, Beograd, 1977.

Azem Vlasi uz Tita i Jovanku Broz. Dan mladosti, Beograd, 1977.

Jedne je godine, sjedeći uz Tita, finale sleta na Dan mladosti pratio tadašnji predsjednik Socijalističke omladine SFRJ — Azem Vlasi. Moj je tata rekao da se on gura da bude Titov nasljednik. A Tito ga je milo gledao, ne znajući što će se sve kasnije događati na Kosovu. Podsjećam na kasnije veliko političko suđenje istom, i njegovo uskrsnuće u prvim redovima za vrijeme NATO-ovih napada na Srbiju i Kosovo.

  • Sandra Antolić