Vinča

Institut za nuklearne nauke Vinča osnovan je 1948. godine kao istraživački centar za realizaciju nuklearnog programa zemlje. Od 1968. godine nastavlja istraživanja u okviru mješovitog (ne samo nuklearnog) koncepta. Danas je Vinča multidisciplinarni naučni institut koji pokriva veliki broj naučnih i tehničko-tehnoloških disciplina.

Postojala je fama oko projekta yu-atomske bombe; također ona o ozračenim znanstvenicima, kojima je navodno u Parizu presađena koštana srž. U našoj javnoj svijesti Vinča je bila simbol jugoslavenske tehničke i znanstvene moći, pogotovo u doba vrhunca hladnog rata, simbol uključenosti u svijet, riječ misteriozna zvuka. Naročito su na nju bili ponosni oficiri JNA (dvije najzvučnije riječi: Vinča i Vemea), policajci i “kadrovi”.

Ilija: “A on je naučnik, radi u Vinči.”
Đura: “U Vinči? C, c, c, c… Sad mi je sve jasno.”
Ilija: “Je l’ znaš ti šta je to Vinča? Danice?”
Danica: “Čula sam.”
Ilija: “Čula si za Vinču, ko što si čula za Tošin Bunar. Vinča je naš najveći nuklearni centar.”
Đura: “To je ono, snajka, što velike sile kriju u neprohodnim planinama, sto metara pod zemljom. To je svuda, sem kod nas, prva državna tajna.” (Balkanski špijun, D. Kovačevića)

  • anonim.